berjual, bercukur, berpeluk, berobat, berpijit

(動) kemasukan; (形) kebesaran; (名) kebenaran

SE-: 1, 同じ,等しい

赤傘にゃ棚パーマ
ak-ng, s-ny, t-n, p-m

カナ表記教材

文の核は述語

Sekecil kamu sudah kelas enam?

Hutang budi dibawa mati.